Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 81 SGK Địa lí 7


Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng, sắp xếp các quốc gia sau đây thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển (số liệu năm 1997).

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng, sắp xếp các quốc gia sau đây thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển (số liệu năm 1997).

Lời giải chi tiết

- Các nước phát triển: Hoa Kì, Đức. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người trên 20 000 USD/năm, chỉ số HDI cao (từ 0,7 đến 1), tỉ lệ tử vong trẻ em thấp.

- Các nước đang phát triển: An-giê-ri, A-rập Xê-ut, Bra-xin. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người thấp (dưới 20 000 USD/năm), chỉ số HDI thấp (dưới 0,7), tỉ lệ tử vong của trẻ em cao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 83 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí