Bài 2 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao


Một sợi dây kim loại

Đề bài

Một sợi dây kim loại dài 1,8 m có đường kính 0,8mm. Người ta dung nó để treo một vật nặng. Vật  này tạo nên một lực kéo bằng 1 mm. Xác định mô-đun Y-âng của kim loại đó?

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{& l = 1,8(m);r = {d \over 2} = 0,4(mm) = {4.10^{ - 4}}(m) \cr & \Delta l = 1(mm) = {10^{ - 3}}(m);F = 25N \cr} \)

 Khi đặt lực cân bằng thì \(F = {\left| F \right|_{đh}} = K\Delta l = {{ES} \over {{l_0}}}.\Delta l\)

\( \Rightarrow E = {{F{l_0}} \over {S\Delta l}} = {{F{l_0}} \over {\pi {r^2}\Delta l}} = {{25.1,8} \over {3,14.{{({{4.10}^{ - 4}})}^2}{{.10}^{ - 3}}}}\)

          \(\approx {9.10^{11}}(Pa)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí