Bài 2 trang 185 SGK Địa lí 7


Đề bài

- Xác định vị trí các nước Pháp, U-crai-na trên bản đồ. Hai nước này thuộc các khu vực nào của châu Âu?

- Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

- Qua biểu đồ, nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai-na.

Tên nước

Tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong

tổng sản phẩm trong nước (GDP) (%)

Nông, lâm và

ngư nghiệp

Công nghiệp

và xây dựng

Dịch vụ

Pháp

3,0

26,1

70,9

U-crai-na

14,0

38,5

47,5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ và nhận xét biểu đồ.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Pháp là quốc gia thuộc khu vực Tây Âu, U-crai-na là quốc gia thuộc khu vực Đông Âu.

- Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000):

=> Nhận xét: 

- Pháp: tỉ trọng của dịch vụ trong tổng sản phẩm trong nước cao (70,9%); tỉ trọng của nông, lâm và ngư nghiệp rất thấp (3,0%).

- U-crai-na: mặc dù tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ vẫn chiếm ưu thế trong cơ cấu kinh tế nhưng tỉ trọng của nông, lâm và ngư nghiệp còn khá cao (14%); tỉ trọng ngành dịch vụ so với Pháp thấp hơn nhiều (thấp hơn 23,4%).

=> Pháp và U-crai-na là hai nước có nền kinh tế phát triển. Trong đó, Pháp là nước phát triển hơn.


Bình chọn:
4.6 trên 141 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.