Bài 2 trang 185 sgk địa lí 7


Đề bài

- Xác định vị trí các nước Pháp, U-crai-na trên bản đồ. Hai nước này thuộc khu vực nào của châu Âu?

- Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

- Qua biểu đồ, nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai-na.

Tên nước

Tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong

tổng sản phẩm trong nước (GDP) (%)

Nông, lâm và

ngư nghiệp

Công nghiệp

và xây dựng

Dịch vụ

Pháp

3,0

26,1

70,9

U-crai-na

14,0

38,5

47,5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Pháp là quốc gia thuộc khu vực Tây Âu,  U-crai-na là quốc gia thuộc khu vực Đông Âu.

- Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

Nhận xét: 

- Pháp: tỉ trọng của dịch vụ trong tổng sản phẩm trong nước cao (70,9%); tỉ trọng của nông, lâm, và ngư nghiệp rất thấp (3,0%).

- U-crai-na: mặc dù tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ vẫn chiếm ưu thế trong cơ cấu kinh tế nhưng ti trọng của nông, lâm và ngư nghiệp còn khá cao (14%); tỉ trọng của dịch vụ so với Pháp thấp hơn nhiều (thấp hơn 23,4%).

=> Pháp và U-crai-na là hai nước có nền kinh tế phát triển. Trong đó, Pháp là nước phát triển hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 95 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.