Giải bài tập thực hành 2 trang 139 SGK Địa lí 7


Quan sát hình 46.2, cho biết thứ tự các đai thực vật theo chiều cao và phân bố độ cao từng đai.

Đề bài

Quan sát hình 46.2:

- Cho biết thứ tự các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông An-đet.

- Từng đai thực vật được phân bố từ độ cao nào đến độ cao nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích sơ đồ.

Lời giải chi tiết

Thứ tự các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông An-đet:

+ 0 - 1 000 m: rừng nhiệt đới.

+ 1 000 - 1 300 m: rừng lá rộng.

+ 1 300 — 3 000 m: rừng lá kim.

+ 3 000 - 4 000m: đồng cỏ.

+ 4 000 - 5 300m: đồng cỏ núi cao.

+ Trên 5 300m: băng tuyết vĩnh cửu.


Bình chọn:
4.2 trên 291 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí