Bài 2, 3 trang 17, 18 SGK Toán 1

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Giải bài 2, 3 trang 17, 18 SGK Toán 1. Bài 2: Viết theo mẫu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Phương pháp giải :

Xếp tương ứng một - một, ô nào còn thiếu thì có giá trị bé hơn.

Cách giải :

Bài 3

Phương pháp giải :

So sánh số chấm trong mỗi ô vuông rồi viết theo mẫu.

Cách giải :

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bé hơn. Dấu <