Bài 16: Bảo vệ Tổ quốc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chú hải quân

Quan sát tranh và cho biết: Những người trong tranh là ai. Nghe hoặc hát một bài hát về chú bộ đội. Những hình ảnh nào nói lên khó khăn, gian khổ của chú hải quân. Tìm những hình ảnh đẹp của chú hải quân đứng gác. Hình ảnh nào trong khổ thơ 4 khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Hai dòng thơ cuối nói lên ước mong gì của bạn nhỏ. Đặt câu bày tỏ cảm xúc của em. Dấu câu nào phù hợp với mỗi ô trống: dấu hai chấm, dấu ngoặc kép hay dấu chấm than.

Xem lời giải

Đọc sách báo viết về bảo vệ Tổ quốc

Tìm đọc thêm ở nhà. Viết vào phiếu đọc sách.

Xem lời giải

Ôn chữ viết hoa U, Ư

Ôn chữ viết hoa: U, Ư. Viết tên riêng: U Minh. Viết câu: Ước mai này như chú. Giữ yên biển quê hương.

Xem lời giải

Kể chuyện: Chàng trai làng Phù Ủng

Nghe và kể lại câu chuyện. Trao đổi. Phạm Ngũ Lão là người như thế nào. Em thích nhất chi tiết nào trong câu chuyện. Vì sao.

Xem lời giải

Hai Bà Trưng

Tìm đoạn văn ứng với mỗi ý sau. Giặc ngoại xâm gây ra những tội ác như thế nào đối với dân ta. Tìm những chi tiết thể hiện. Những hình ảnh nào nói lên khí thế oai hùng và thắng lợi vang dội của đoàn quân khởi nghĩa. Tìm các tên người, tên địa lí trong bài. Các tên người, tên địa lí nói trên được viết hoa như thế nào.

Xem lời giải

Viết về người anh hùng

Viết đoạn văn về một anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết. Giới thiệu và bình chọn những đoạn văn hay.

Xem lời giải

Trận đánh trên không

Chú Lương và chú Sáu là ai? Họ có nhiệm vụ gì. Em hiểu những lời đối thoại ở đoạn 1 và đoạn 2 là của ai. Máy bay địch đã bị chiếc Mích của ta hạ gục như thế nào. Những chi tiết nào nói lên lòng dũng cảm và quyết tâm của các chiến sĩ hạ gục máy bay địch. Những câu nào trong bài đọc là lời nói của nhân vật. Dấu câu nào cho em biết điều đó. Chọn dấu câu phù hợp để thay ngôi sao trong câu dưới đây. Chuyển câu trong dấu ngoặc kép thành lời nói trực tiếp được đánh dấu bằng dấu gạch ngang.

Xem lời giải

Nghe - viết: Trần Bình Trọng

Nghe – viết. Chọn chữ phù hợp với ô trống. Chữ l hay n. Chữ v hay d. Thi tìm nhanh những từ gồm 2 tiếng.

Xem lời giải

Trao đổi: Em đọc sách báo

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về đề tài bảo vệ Tổ quốc mà em đã đọc ở nhà. Trao đổi về câu chuyện (bài thơ, bài văn) em đã đọc.

Xem lời giải

Ở lại với chiến khu

Trung đoàn trưởng nói gì với các chiến sĩ nhỏ. Vì sao các chiến sĩ xúc động khi nghe trung đoàn trưởng nói. Các chiến sĩ đáp lời trung đoàn trưởng như thế nào. Chi tiết nào trong bài khiến em cảm động. Vì sao.Tìm trong lời của nhân vật Mừng một câu khiến. Chuyển câu “Chúng em xin ở lại.” thành một câu khiến. Tìm các bộ phận của câu ứng với mỗi cột trong bảng dưới đây.

Xem lời giải

Người chiến sĩ

Chọn 1 trong 2 đề sau: Viết đoạn văn hoặc bài thơ ngắn về các chiến sĩ nhỏ trong bài đọc Ở lại với chiến khu. Trang trí cho bài viết hoặc gắn tranh vẽ của em. Viết đoạn văn hoặc bài thơ ngắn về một chiến sĩ quân đội. Gắn ảnh em sưu tầm hoặc tranh vẽ của em.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn