Bài 7: Khối óc và bàn tay

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Ông Trạng giỏi tính toán

Hãy nói tên một số đồ vật trong góc học tập dưới đây. Mỗi đồ vật trên có tác dụng gì? Theo em, ai đã làm ra (sáng tạo ra) những đồ vật ấy? Qua đoạn 1, em biết gì về ông Lương Thế Vinh? Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để cân voi? Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để biết một trang sách dày bao nhiêu? Đọc đoạn 4 và nêu những đóng góp của ông Lương Thế Vinh.

Xem lời giải

Đọc sách báo về hoạt động sáng tạo

Tìm đọc thêm ở nhà. Viết vào phiếu đọc sách.

Xem lời giải

Ôn chữ viết hoa: I, K

Ôn chữ viết hoa: I, K. Viết tên riêng: Ông Ích Khiêm. Viết câu: Khi đói cùng chung một dạ. Khi rét cùng chung một lòng. Tục ngữ Mường

Xem lời giải

Nghe - kể: Chiếc gương

Nghe và kể lại câu chuyện. Trao đổi: Nói một ý tưởng sáng tạo của em.

Xem lời giải

Cái cầu

Người cha trong bài thơ làm nghề gì? Bức ảnh cha gửi đã gợi cho bạn nhỏ nghĩ đến những chiếc cầu nào? Những câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ rất yêu chiếc cầu cha làm? Câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ rất tự hào về cha? Học thuộc lòng 2 khổ thơ cuối.

Xem lời giải

Tả đồ vật

Nói với bạn về một đồ dùng trong nhà (hoặc đồ dùng học tập). Dựa vào những điều vừa nói, hãy viết đoạn văn về một đồ dùng trong (hoặc đồ dùng học tập).

Xem lời giải

Người trí thức yêu nước

Để về nước tham gia kháng chiến, bác sĩ Đặng Văn Ngữ phải đi đường vòng như thế nào? Va li nấm pê-ni-xi-lin được ông mang về quý giá như thế nào? Chi tiết ông tự tiêm thử liều thuốc đầu tiên vào cơ thể mình nói lên điều gì? Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có những đóng góp gì cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ?

Xem lời giải

Nhớ - viết: Cái cầu

Nhớ – viết: Cái cầu (2 khổ thơ cuối). Chọn vần phù hợp với ô trống. Vần uêu hay êu? Vần uyu hay iu? Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp. Chữ r, d hay gi? Dấu hỏi hay dấu ngã?

Xem lời giải

Em đọc sách báo

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về hoạt động sáng tạo mà em đọc ở nhà. Trao đổi về nội dung câu chuyện (bài thơ, bài văn).

Xem lời giải

Từ cậu bé làm thuê

Ông Nguyễn Sơn Hà là người mở ra ngành nào ở Việt Nam? Vì sao sơn Tắc Kè được ưa chuộng trong cả nước? Ông Nguyễn Sơn Hà đã khắc phục khó khăn, tạo ra những sản phẩm gì phục vụ kháng chiến? Theo em, việc lấy tên ông Nguyễn Sơn Hà đặt cho một đường phố thể hiện điều gì?

Xem lời giải

Ý tưởng của em

Viết đoạn văn tả một đồ vật (đồ chơi, máy móc, trang phục,...) thể hiện một ý tưởng sáng tạo của em. Gắn kèm tranh (hoặc hình cắt dán) thể hiện ý tưởng đó. Giới thiệu và bình chọn những sản phẩm có sáng tạo.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn