Bài 19: Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Ôn tập cuối năm - Tiết 1

Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng: Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 75 – 80 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học. Tìm từ có nghĩa giống mỗi từ dưới đây. Đặt câu với một từ em tìm được. Chọn từ có nghĩa trái ngược với từ in đậm để hoàn thành các câu dưới dây.

Xem lời giải

Ôn tập cuối năm - Tiết 2

Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng. Đọc và làm bài tập: Tết năm mới của người Lào được gọi là gì. Vì sao người dân Lào có tục lệ té nước cho nhau vào đầu năm mới. Người dân Lào buộc chỉ cổ tay cho khách để làm gì. Các tục lệ té nước, buộc chỉ cổ tay thể hiện đức tính gì của người dân Lào? Chọn ý đúng. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống: dấu chấm hay dấu phẩy.

Xem lời giải

Ôn tập cuối năm - Tiết 3

Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng. Viết đoạn văn kể về một hoạt động em đã được tham gia hoặc chứng kiến (hoạt động học tập hoặc lao động, thể thao, nghệ thuật,...).

Xem lời giải

Ôn tập cuối năm - Tiết 4

Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng. Nghe – viết. Xếp các hình ảnh so sánh trong đoạn văn Rừng xuân vào bảng dưới đây.

Xem lời giải

Ôn tập cuối năm - Tiết 5

Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng. Nghe và nói lại thông tin sau. Chọn dấu câu phù hợp với ô trống.

Xem lời giải

Ôn tập cuối năm - Tiết 6

Đọc và làm bài tập. Điền vào bảng sau những từ ngữ thích hợp thể hiện 2 hình ảnh so sánh ở 4 dòng thơ đầu. Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Dựa theo gợi ý từ 2 dòng thơ cuối bài, hãy viết tiếp 1 trong 2 câu sau.

Xem lời giải

Ôn tập cuối năm - Tiết 7

Chọn 1 trong 2 đề sau: Viết đoạn văn tả chiếc cửa sổ nhà em. Viết đoạn văn kể về một sinh hoạt trong gia đình em (bữa cơm gia đình hoặc nghe ông bà kể chuyện, chăm sóc cây xanh, lau dọn nhà cửa,...).

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn