Bài 10 trang 139 SGK Hóa học 10

Bình chọn:
4.2 trên 42 phiếu

Giải bài 10 trang 139 SGK Hóa học 10. Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M...

Đề bài

Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M.

a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra.

b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

\(n_{SO_{2}}=\frac{12,8}{64}=0,2\) (mol), \(n_{NaOH}=\frac{1.250}{1000}=0,25\) (mol).

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

(1) SO2   +   NaOH   ->   NaHSO3

       x                x            x          (mol)

(2) SO2  +  2NaOH   -> Na2SO3  +  H2O

       y          2y                y          (mol)

Ta thấy: \(1 < \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = 1,25 < 2\)

=> Xảy ra cả phương trình hóa học (1) và (2)

Như ta đã biết :

Dựa vào đề bài ta có hệ phương trình sau:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x + y = 0,2}&{} \\
{x + 2y = 0,25}&{}
\end{array}} \right. \to \left\{ \begin{gathered}
x = 0,15 \hfill \\
y = 0,05 \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Khối lượng của mỗi muối sau phản ứng là:

\(\left\{ \begin{gathered}
{m_{NaHS{O_3}}} = 0,15.104 = 15,6(g) \hfill \\
{m_{N{a_2}S{O_3}}} = 0,05.126 = 6,3(g) \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu