Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Bình chọn:
4.2 trên 108 phiếu
Bài 1 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 1 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 1 trang 138 SGK Hóa học 10. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau.

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 2 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 2 trang 138 SGK Hóa học 10. Hãy ghép cặp chất và tính chất sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 3 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 3 trang 138 SGK Hóa học 10. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ?

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 4 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 4 trang 138 SGK Hóa học 10. Hãy cho biết tính chất hóa học đặc trưng của

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10 Bài 5 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 5 trang 139 SGK Hóa học 10. Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím nhận thấy ...

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10 Bài 6 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 6 trang 139 SGK Hóa học 10. Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa...

Xem chi tiết
Bài 7 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10 Bài 7 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 7 trang 139 SGK Hóa học 10. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đi oxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit.

Xem chi tiết
Bài 8 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10 Bài 8 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 8 trang 139 SGK Hóa học 10. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl...

Xem chi tiết
Bài 9 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10 Bài 9 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 9 trang 139 SGK Hóa học 10. Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu được...

Xem chi tiết
Bài 10 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10 Bài 10 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 10 trang 139 SGK Hóa học 10. Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M...

Xem chi tiết


Gửi bài