Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

Bình chọn:
4.6 trên 135 phiếu
Bài 1 trang 88 sgk hoá học 10 Bài 1 trang 88 sgk hoá học 10

Giải bài 1 trang 88 SGK Hóa học 10. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 89 sgk hoá học 10 Bài 2 trang 89 sgk hoá học 10

Giải bài 2 trang 89 SGK Hóa học 10. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 89 sgk hoá học 10 Bài 3 trang 89 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 89 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 89 sgk hoá học 10 Bài 4 trang 89 sgk hoá học 10

Giải bài 4 trang 89 SGK Hóa học 10. Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 89 sgk hoá học 10 Bài 5 trang 89 sgk hoá học 10

Giải bài 5 trang 89 SGK Hóa học 10. Hãy xác định số oxi hoá của các nguyên tố :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 89 sgk hoá học 10 Bài 6 trang 89 sgk hoá học 10

Giải bài 6 trang 89 SGK Hóa học 10. Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 89 sgk hoá học 10 Bài 7 trang 89 sgk hoá học 10

Giải bài 7 trang 89 SGK Hóa học 10. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm chất oxi hoá và chất khử trong những phản ứng sau :

Xem chi tiết
Bài 8 trang 90 sgk hoá học 10 Bài 8 trang 90 sgk hoá học 10

Giải bài 8 trang 90 SGK Hóa học 10. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau :

Xem chi tiết
Bài 9 trang 90 sgk hoá học 10 Bài 9 trang 90 sgk hoá học 10

Giải bài 9 trang 90 SGK Hóa học 10. Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng :

Xem chi tiết
Bài 10 trang 90 sgk hoá học 10 Bài 10 trang 90 sgk hoá học 10

Giải bài 10 trang 90 SGK Hóa học 10. Có thể điều chế

Xem chi tiết
Bài 11 trang 90 sgk hoá học 10 Bài 11 trang 90 sgk hoá học 10

Giải bài 11 trang 90 SGK Hóa học 10. Cho những chất sau

Xem chi tiết
Bài 12 trang 90 sgk hoá học 10 Bài 12 trang 90 sgk hoá học 10

Giải bài 12 trang 90 SGK Hóa học 10. Hòa tan 1,39g muối

Xem chi tiết


Gửi bài