Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

Bình chọn:
3.2 trên 65 phiếu
10 bài tập vận dụng cao về axit sunfuric và muối sunfat có lời giải (phần 2) 10 bài tập vận dụng cao về axit sunfuric và muối sunfat có lời giải (phần 2)

10 bài tập vận dụng cao về axit sunfuric và muối sunfat có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10 Bài 1 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 1 trang 143 SGK Hóa học 10. Một hợp chất có thành phần theo khối lượng...

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10 Bài 2 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 2 trang 143 SGK Hóa học 10. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum là...

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10 Bài 3 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 3 trang 143 SGK Hóa học 10. Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu : NaCl, HCl...

Xem chi tiết
Bài 4- Trang 143 - SGK Hóa Học 10 Bài 4- Trang 143 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 4 trang 143 SGK Hóa học 10. Axit sunfuric đặc có được dùng làm khô những khí ẩm, hãy dẫn ra...

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10 Bài 5 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 5 trang 143 SGK Hóa học 10. Trong các trường hợp nào của axit sunfuric có những tính chất...

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10 Bài 6 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 6 trang 143 SGK Hóa học 10. Có 100ml dung dịch H2SO4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Người ta muốn pha chế...

Xem chi tiết


Gửi bài