Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

Bình chọn:
4.5 trên 109 phiếu
Bài 1 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 1 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 2 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

Xem lời giải

Bài 5 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 6 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Xem lời giải

Bài 7 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Xem lời giải

Bài 8 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 8 trang 87 SGK Hóa học 10. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

Xem lời giải