Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bình chọn:
3.9 trên 188 phiếu
Bài 1 trang 47 sgk hóa học 10 Bài 1 trang 47 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 47 SGK Hóa học 10. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố

Xem chi tiết
Bài 2 trang 47 sgk hóa học 10 Bài 2 trang 47 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 47 SGK Hóa học 10. Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 47 sgk hóa học 10 Bài 3 trang 47 sgk hóa học 10

Giải bài 3 trang 47 SGK Hóa học 10. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 47 sgk hóa học 10 Bài 4 trang 47 sgk hóa học 10

Giải bài 4 trang 47 SGK Hóa học 10. Các nguyên tố halogen được sắp xếp

Xem chi tiết
Bài 5 trang 48 sgk hóa học 10 Bài 5 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 5 trang 48 SGK Hóa học 10. Các nguyên tố của chu kì 2

Xem chi tiết
Bài 6 trang 48 sgk hóa học 10 Bài 6 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 6 trang 48 SGK Hóa học 10. Oxit cao nhất của 1

Xem chi tiết
Bài 7 trang 48 sgk hóa học 10 Bài 7 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 7 trang 48 SGK Hóa học 10. Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất

Xem chi tiết
Bài 8 trang 48 sgk hóa học 10 Bài 8 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 8 trang 48 SGK Hóa học 10. Viết cấu hình electron của nguyên tử magie

Xem chi tiết
Bài 9 trang 48 sgk hóa học 10 Bài 9 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 9 trang 48 SGK Hóa học 10. Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S

Xem chi tiết
Bài 10 trang 48 sgk hóa học 10 Bài 10 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 10 trang 48 SGK Hóa học 10. Độ âm điện của một nguyên tử là gì ?

Xem chi tiết
Bài 11 trang 48 sgk hóa học 10 Bài 11 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 11 trang 48 SGK Hóa học 10. Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Bài 12 trang 48 sgk hóa học 10 Bài 12 trang 48 sgk hóa học 10

Giải bài 12 trang 48 SGK Hóa học 10. Cho hai dãy chất sau:

Xem chi tiết


Gửi bài