Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bình chọn:
4 trên 178 phiếu
Lý thuyết luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bảng 3: Lớp và phân lớp electron.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 30 sgk hoá học 10

Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 sgk hoá học 10

Giải bài 2 trang 30 SGK Hoá học 10. Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 30 SGK Hoá học 10. Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố đó ? Cho thí dụ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 40 sgk hoá học 10

Giải bài 4 trang 40 SGK Hoá học 10. Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

Xem lời giải

Bài 5 trang 30 sgk hoá học 10

Giải bài 5 trang 30 SGK Hoá học 10. Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

Xem lời giải

Bài 6 trang 30 sgk hoá học 10

Giải bài 6 trang 30 SGK Hoá học 10. Cấu hình electron của nguyên tử photpho

Xem lời giải

Bài 7 trang 30 sgk hoá học 10

Giải bài 7 trang 30 SGK Hoá học 10. Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ.

Xem lời giải

Bài 8 trang 30 sgk hoá học 10

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là :

Xem lời giải

Bài 9 trang 30 sgk hoá học 10

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

Xem lời giải