Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

Bình chọn:
3.9 trên 103 phiếu
ài 1 trang 118 sgk Hóa học lớp 10 ài 1 trang 118 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 1 trang 118 SGK Hóa học 10. Dãy nào sau đây được sắp

Xem chi tiết
Bài 2 trang 118 sgk Hóa học lớp 10 Bài 2 trang 118 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 2 trang 118 SGK Hóa học 10. Đổ dung dịch

Xem chi tiết
Bài 3 trang 118 sgk Hóa học lớp 10 Bài 3 trang 118 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 3 trang 118 SGK Hóa học 10. Trong các phản ứng hóa học sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 118 sgk Hóa học lớp 10 Bài 4 trang 118 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 4 trang 118 SGK Hóa học 10. Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom,iot:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 119 sgk Hóa học 10 Bài 5 trang 119 sgk Hóa học 10

Giải bài 5 trang 119 SGK Hóa học 10. Một nguyên tố halogen có

Xem chi tiết
Bài 6 trang 119 sgk Hóa học lớp 10 Bài 6 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 6 trang 119 SGK Hóa học 10. Có những chất sau:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 119 sgk Hóa học lớp 10 Bài 7 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 7 trang 119 SGK Hóa học 10. Tính khối lượng HCl

Xem chi tiết
Bài 8 trang 119 sgk Hóa học lớp 10 Bài 8 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 8 trang 119 SGK Hóa học 10. Nêu các phản ứng chứng minh

Xem chi tiết
Bài 9 trang 119 sgk Hóa học 10 Bài 9 trang 119 sgk Hóa học 10

Giải bài 9 trang 119 SGK Hóa học 10. Điều chế flo,

Xem chi tiết
Bài 10 trang 119 sgk Hóa học 10 Bài 10 trang 119 sgk Hóa học 10

Giải bài 10 trang 119 SGK Hóa học 10. Trong một dung dịch có hòa tan

Xem chi tiết
Bài 11 trang 119 sgk Hóa học lớp 10 Bài 11 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 11 trang 119 SGK Hóa học 10. Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan

Xem chi tiết
Bài 12 trang 119 sgk Hóa học lớp 10 Bài 12 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 12 trang 119 SGK Hóa học 10. Cho 69, 6g

Xem chi tiết
Bài 13 trang 119 sgk Hóa học lớp 10 Bài 13 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 13 trang 119 SGK Hóa học 10. Khí oxi có lẫn các tạp

Xem chi tiết


Gửi bài