Bài 1 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao


Đề bài

Cho hệ vật như ở Hình 24.4. Biết \({m_A} > {m_B}\). Gia tốc của hai vật là a. Lực căng dây bằng bao nhiêu ?

A. \({m_A}g\)                               B. \(({m_A} + {m_B})g\)      

C. \(({m_A} - {m_B})g\)                D. \({m_A}\left( {g - a} \right)\)

 

Lời giải chi tiết

Chọn D. (Áp dụng định luật II cho vật mA:

\(\eqalign{  & {m_A}\overrightarrow a  = {m_A}\overrightarrow g  + \overrightarrow T   \cr  &  =  > {m_A}a = {m_A}g - T =  > T = {m_A}\left( {g - a} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng cao

  Một đầu tàu có khối lượng 50 tấn được nối với hai toa, mỗi toa có khối lượng 20 tấn. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động với gia tốc a = 0,2 m/s2. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với đường ray là 0,05. Hãy tính:

 • Bài 4 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Trong ví dụ ở mục 2 của bài, nếu cho m1 những giá trị khác nhau (các dữ kiện khác giữ nguyên) thì hiện tượng có thể diễn ra những khả năng nào ? Tìm phạm vi giá trị của m1 để xảy ra mỗi khả năng ấy.

 • Bài 3 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc nhẹ một đoạn dây, ở hai đầu có treo hai vật A và B có khối lượng là mA = 260 g và mB = 240 g (Hình 24.4). Thả cho hệ bắt đầu chuyển động.

 • Câu C2 trang 108 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Các vật trong hệ ở Hình 24.3 có thể đứng yên hoặc chuyển động theo những khả năng nào ? Làm thế nào để biết được khả năng xảy ra ?

 • Câu C1 trang 107 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Hãy viết công thức của định luật II Niu-tơn cho mỗi vật.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.