Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 60 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: So sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp,Bài 5: Số ?

Bài 1: Tính:

                      

a.              b.                    c.                     d.                   đ.                    e.

Bài 2: Tính:

5 - 1 - 1 =                   4 - 1 - 1 =                         3 - 1 - 1 =

5 - 1 - 2 =                   5 - 2 - 1 =                         5 - 2 - 2 =

Bài 3

5 - 3...2                      5 - 4....2                         5 - 1....3

5 - 3...3                      5 - 4....1                         5 - 4....0

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                       b) 

Bài 5: Số ?

5 - 1 = 4 + ....

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng  3.                                   d. Kết quả bằng 1.

b) Kết quả bằng 3.                                    đ. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 1.                                    e. Kết quả bằng 2.

Bài 2:

5 - 1 - 1 = 3                  4 - 1 - 1 = 2                        3 - 1 - 1 = 1

5 - 1 - 2 = 2                  5 - 2 - 1 =  2                       5 - 2 - 2 = 1

Bài 3:

5 - 3  = 2                      5 - 4 < 2                         5 - 1 > 3

5 - 3  < 3                      5 - 4 = 1                         5 - 4 > 0

Bài 4:

a) 3 - 2 = 1

b) 4 - 1 = 3.

Bài 5:

5 - 1 = 4 + 0.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay


Gửi bài