Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số, Bài 2: Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70, Bài 3: So sánh, Bài 4: Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ? Bài 5: Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Đề bài

1. Viết các số:

a) Từ 15 đến 25........................................................

b) Từ 69 đến 79........................................................

2. Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70.

3. Điền dấu  <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

a) 72......76                    b) 85......65                   c) 15.........10 + 4

85.....81                            42.......76                      16.........10 + 6

45.....47                            33.......66                      18......... 15 + 3

4. Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ?

5. Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Lời giải chi tiết

1.

a) Từ 15 đến 25: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

b) Từ 69 đến 79: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

2.

35: đọc là ba mươi lăm.

41: đọc là bốn mươi mốt.

64: đọc là sáu mươi tư.

85: đọc là tám mươi lăm.

69: đọc là sáu mươi chín.

70 đọc là bảy mươi.

3.

a) 72 < 76                    b) 85 > 65                   c) 15 > 10 + 4

85 > 81                            42 < 76                      16 = 10 + 6

45 < 47                            33 < 66                      18 = 15 + 3

4.

Số cây là:

10  + 8  = 18 (cây)

Đáp số: 18 cây.

5.

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 147 SGK Toán 1