Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số, Bài 2: Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70, Bài 3: So sánh, Bài 4: Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ? Bài 5: Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết các số:

a) Từ 15 đến 25........................................................

b) Từ 69 đến 79........................................................ 

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số rồi viết vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Từ 15 đến 25: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

b) Từ 69 đến 79: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70. 

Phương pháp giải:

 Đọc mỗi số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

35: đọc là ba mươi lăm.

41: đọc là bốn mươi mốt.

64: đọc là sáu mươi tư.

85: đọc là tám mươi lăm.

69: đọc là sáu mươi chín.

70 đọc là bảy mươi.

Bài 3

Điền dấu  <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

a) 72......76                    b) 85......65                   c) 15.........10 + 4

85.....81                            42.......76                      16.........10 + 6

45.....47                            33.......66                      18......... 15 + 3 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh các cặp chữ số hàng chục rồi đến cặp chữ số hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) 72 < 76                    b) 85 > 65                   c) 15 > 10 + 4

   85 > 81                         42 < 76                      16 = 10 + 6

   45 < 47                         33 < 66                      18 = 15 + 3

Bài 4

Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Cam : 10 cây

Chanh : 8 cây 

Tất cả : ... cây ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây cam cộng với số cây chanh.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số cây là:

10  + 8  = 18 (cây)

Đáp số: 18 cây.

Bài 5

 Viết số lớn nhất có hai chữ số. 

Phương pháp giải:

 Chọn số có hàng chục và hàng đơn vị bằng 9.

Lời giải chi tiết:

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay