Getting started trang 10 Tiếng anh 8


KHỞI ĐỘNG: Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.

KHỞI ĐỘNG
Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.
a. The boys are playing football/ soccer.
b. The girls are studying.
c. The boys are playing chess.
d. The girls are playing volleyball.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu