TUẦN 1 - 2: EM ĐÃ LỚN HƠN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 1 - 2: Em đã lớn hơn trang 6, 7, 8,... Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Bé Mai đã lớn

Nối từ ngữ với hình. Viết một câu có từ ngữ ở bài tập 1.

Xem lời giải

Bài 2: Thời gian biểu

Nghe – viết: Bé Mai đã lớn (từ đầu đến đồng hồ nữa). Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống. Điền chữ c hoặc chữ k vào chỗ trống. Viết 2 – 3 từ ngữ chỉ hoạt động và tính nết của trẻ em. Viết một câu có từ ngữ ở bài tập 4. Viết 2 – 3 câu tự giới thiệu dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một truyện về trẻ em.

Xem lời giải

Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi?

Điền vào chỗ trống từ ngữ chỉ sự vật phù hợp với mỗi bức tranh. Đánh dấu vào ô trống trước câu dùng để giới thiệu. Viết 1 – 2 câu giới thiệu bạn cùng lớp với em (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 4: Út Tin

Nhìn – viết: Ngày hôm qua đâu rồi? Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống. Điền chữ g hoặc chữ gh vào chỗ trống. Viết 3 từ ngữ có tiếng sách, tiếng học. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ ở bài tập 4. Lập thời gian biểu một buổi trong ngày của em. Trang trí thời gian biểu. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài đọc về trẻ em.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn