TUẦN 21 - 22: BỐN MÙA TƯƠI ĐẸP

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 21 - 22: Bốn mùa tươi đẹp trang 18, 19, 20,... Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Chuyện bốn mùa

Tô màu vào đám mây chứa từ ngữ chỉ đặc điểm. Viết từ ngữ chỉ đặc điểm của cảnh vật. Viết 1 – 2 câu về sự vật trong mỗi bức tranh sau.

Xem lời giải

Bài 2: Đầm sen

Nghe – viết. Điền vần êu hoặc vần uê vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần). Chữ l hoặc chữ n. Vần in hoặc vần inh và thêm dấu thanh (nếu cần). Viết từ ngữ chỉ thời tiết phù hợp với đặc điểm từng mùa. Tìm từ ngữ chỉ mùa điền vào chỗ trống. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Đánh số thứ tự vào ô trống để sắp xếp các câu dưới đây thành đoạn văn. Viết 4 – 5 câu về công việc hằng ngày của một người thân của em. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài thơ về bố

Xem lời giải

Bài 3: Dàn nhạc mùa hè

Tô màu vào đám mây chứa từ ngữ không cùng nhóm. Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong 2 khổ thơ sau. Ngắt đoạn văn sau thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.

Xem lời giải

Bài 4: Mùa đông ở vùng cao

Nghe – viết. Điền chữ d hoặc chữ gi vào chỗ trống. Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống. Tìm trong 2 khổ thơ sau. Đặt câu hỏi cho các từ in đậm. Nối. Đánh số thứ tự vào ô trống trước các câu ở bài tập 6 để tạo thành đoạn văn. Viết 4 – 5 câu về việc làm tốt của một người bạn dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về bốn mùa.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn