TUẦN 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 trang 43, 44, 45,... Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài Ôn tập giữa học kì 1 - Ôn tập 1

Viết tên bài đọc có nhân vật trong mỗi bức tranh dưới đây. Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về một nhân vật em thích ở bài tập 1.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Ôn tập 2

Viết tên bài đọc phù hợp với mỗi thông tin và hình ảnh dưới đây. Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về một thông tin em thấy thú vị ở bài tập 1. Nghe – viết: Gánh gánh gồng gồng. Điền chữ ng hoặc chữ ngh vào chỗ trống. Điền vào chỗ trống hoặc chữ in đậm.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Ôn tập 3

Dựa vào SGK, tr.77, viết từ ngữ phù hợp với mỗi hình và tên bài thơ vào chỗ trống. Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về hình ảnh em thích trong một bài thơ ở bài tập 1.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Ôn tập 4

Viết tên bài đọc có các từ ngữ dưới đây. Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về đặc điểm em thích ở người hoặc vật có trong một bài đọc ở bài tập 1. Viết 3 từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động và đặc điểm. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. Phân loại các câu sau vào 2 nhóm. Viết 1 – 2 câu giới thiệu về người thân và hoạt động của người thân.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Ôn tập 5

Dựa vào bài đọc SGK, tr.80, đánh dấu vào ô trống trước tranh hoặc ý trả lời đúng. Viết tên khác cho bài đọc. Viết bưu thiếp gửi một người thân dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về một truyện em thích.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn