TUẦN 27: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 16 - 17: Nghề nào cũng quý trang 50, 51, 52,... Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Ôn tập 1

Viết tên bài đọc đã học phù hợp với từng bức tranh dưới đây. Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về một nhân vật.

Xem lời giải

Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Ôn tập 2

Viết tên bài đọc đã học phù hợp với từng hình ảnh và thông tin dưới đây. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về một thông tin em biết thêm từ bài đọc. Nghe – viết. Viết câu để phân biệt cặp từ sau: dây – giây. Chữ s hoặc chữ x. Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần).

Xem lời giải

Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Ôn tập 3

Viết tên bài thơ em đã học phù hợp với từng bức tranh dưới đây. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về những câu thơ em thích.

Xem lời giải

Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Ôn tập 4

Nối. Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về một hình ảnh em thích. Viết 2 – 3 từ ngữ có chứa tiếng. Điền từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? hoặc Để làm gì? vào chỗ trống. Điền dấu câu phù hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Ôn tập 5

Dựa vào bài đọc SGK, tr.80, thực hiện các yêu cầu dưới đây. Viết 4 – 5 câu về một chuyến tham quan của em dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về một bài thơ đã đọc về thiên nhiên.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn