TUẦN 16 - 17: NGHỀ NÀO CŨNG QUÝ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 16 - 17: Nghề nào cũng quý trang 85, 86, 87,... Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Mẹ của Oanh

Viết từ ngữ gọi tên hoạt động có trong từng bức tranh dưới đây. Viết 2 – 3 câu có từ ngữ ở bài tập 1. Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm.

Xem lời giải

Bài 2: Mục lục sách

Nghe – viết: Mẹ của Oanh (từ Giờ Tiếng Việt đến chế tạo). Điền vần eo hoặc oeo vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần). Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống. Viết từ ngữ chỉ công việc, nghề nghiệp của mỗi người có trong từng bức tranh dưới đây. Viết 1 – 2 câu về công việc của một người có trong bức tranh ở bài tập 4 (theo mẫu). Viết 4 – 5 câu tả chủ yếu gấu bông dựa vào hình và từ ngữ gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài thơ về nghề n

Xem lời giải

Bài 3: Cô giáo lớp em

Viết bưu thiếp để chúc mừng hoặc cảm ơn thầy cô giáo. Tìm từ ngữ chỉ người và hoạt động của người đó trong 2 khổ thơ dưới đây. Viết câu chỉ hoạt động của 1 – 2 người ở bài tập 2. Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm.

Xem lời giải

Bài 4: Người nặn tò he

Nghe – viết: Vượt qua lốc dữ. Viết tiếng bắt đầu bằng chữ ng hoặc chữ ngh. Viết từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp. Phân loại các từ ngữ trong khung vào 4 nhóm. Điền từ ngữ ở bài tập 4 phù hợp vào chỗ trống. Viết 4 – 5 câu về một đồ chơi em thích dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về nghề nghiệp.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn