TUẦN 12 - 13: NGÔI NHÀ THỨ HAI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 12 - 13: Ngôi nhà thứ hai trang 62, 63, 64,... Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Bàn tay dịu dàng

Đóng vai các bạn trong lớp, viết lời an ủi, động viên bạn An. Dựa vào SGK, tr100, viết cặp từ phù hợp với từng bức tranh dưới đây. Đánh dấu vào ô trống trước câu thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ khi thấy chiếc bàn học mới. Điền dấu câu phù hợp vào ô trống. Viết các câu thể hiện cảm xúc ở bài tập 4.

Xem lời giải

Bài 2: Danh sách tổ em

Nghe – viết: Bàn tay dịu dàng (từ Khi thầy đến gần đến thương yêu). Viết tên 3 bạn trong nhóm em theo thứ tự bảng chữ cái. Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống. Gạch dưới từ ngữ chỉ các khu vực ở trường có trong đoạn văn dưới đây. Viết thêm 2 – 3 từ ngữ. Viết 1 – 2 câu để giới thiệu về. Đánh số thứ tự vào ô trống trước mỗi câu dưới đây để tạo thành đoạn văn. Viết 4 – 5 câu giới thiệu về chiếc thước kẻ dựa vào tranh và từ ngữ gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ vớ

Xem lời giải

Bài 3: Yêu lắm trường ơi!

Viết lời yêu thương của em gửi đến thầy cô và những người làm việc ở trường. Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong đoạn văn dưới đây. Viết thêm 2 – 3 từ ngữ chỉ đặc điểm của ngôi trường em đang học. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ ở bài tập 2 hoặc bài tập 3.

Xem lời giải

Bài 4: Góc nhỏ yêu thương

Nghe – viết: Ngôi trường mới. Viết từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ g hoặc chữ gh để họi tên đồ vật trong bức tranh dưới đây. Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống. Viết 2 – 3 từ ngữ chỉ đặc điểm. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 4. Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Viết 4 – 5 câu giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp Hai dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về trường học.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn