TUẦN 18: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Bình chọn:
4.6 trên 50 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 trang 97, 98, 99,... Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài: Ôn tập cuối học kì 1 - Ôn tập 1

Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, 2 gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, 2 gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động trong câu sau. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ ở bài tập 1. Viết vào Phiếu đọc sách nội dung đã trao đổi với bạn về một bài đã đọc về người lao động.

Xem chi tiết

Bài: Ôn tập cuối học kì 1 - Ôn tập 2

Nghe – viết: Cánh cửa nhớ bà (2 khổ thơ cuối). Điền tiếng phù hợp vào chỗ trống trong bảng dưới đây. Điền vào chỗ trống. Điền dấu câu phù hợp vào ô trống. Viết 4 – 5 câu tả một đồ vật trong nhà dựa vào gợi ý.

Xem lời giải

Bài: Đánh giá cuối học kì 1

Đọc thành tiếng câu chuyện sau. Đánh dấu  vào ô trống trước ý trả lời đúng cho các câu hỏi dưới đây. Viết câu trả lời cho câu hỏi sau. Nghe – viết: Bữa tiệc ba mươi sáu món (từ Mỗi bạn một món đến tròn vo). Điền dấu câu phù hợp vào ô trống. Chép lại đoạn văn. Điền chữ d hoặc chữ gi vào chỗ trống. Viết 4 – 5 câu giới thiệu một đồ dùng học tập dựa vào gợi ý. Dựa vào câu chuyện vừa nghe, đánh dấu  vào ô trống đặt trước ý trả lời đúng cho các câu hỏi dưới đây. Nói về điều em học được từ câu chuyện

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn