TUẤN 3 - 4: MỖI NGƯỜI MỘT VẺ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 3 - 4: Mỗi người một vẻ trang 15, 16, 17,... Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng

Viết từ ngữ chỉ hoạt động của người, con vật trong tranh. Viết câu hỏi và câu trả lời về người, con vật ở bài tập 1.

Xem lời giải

Bài 2: Làm việc thật là vui

Nghe – viết: Làm việc thật là vui (từ Bé làm bài đến hết). Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống. Điền vào chỗ trống. Gạch dưới từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dòng sau. Chọn từ ngữ ở bài tập 4 rồi điền vào chỗ trống. Viết 1 – 2 câu về một việc em thích làm trong ngày nghỉ cuối tuần. Viết lời cảm ơn của em trong từng trường hợp sau. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài thơ về trẻ em.

Xem lời giải

Bài 3: Những cái tên

Viết và trang trí bảng tên của em. Viết các tên riêng có trong bài thơ Những cái tên. Viết tên 2 bạn trong lớp em.

Xem lời giải

Bài 4: Cô gió

Nghe – viết: Ai dậy sớm. Viết các tiếng chứa vần ai hoặc vần ay có trong bài chính tả. Viết từ ngữ có tiếng chứa vần ai hoặc vần ay để gọi tên từng sự vật dưới đây. Nối. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ ghép được ở bài tập 4. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về trẻ em.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn