Trắc nghiệm Vài nét về Sô-lô-khốp Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Sô – lô – khốp là nhà văn của nước nào?

 • A.

  Nga

 • B.

  Đức

 • C.

  Pháp

 • D.

  Ý

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Sô – lô – khốp đúng hay sai?

“Sô – lô – khốp sinh tại thị trấn Vi-ô-sen-xcai- a thuộc tỉnh Rô-xtốp trên vùng thảo nguyên sông Lena”.

Đúng
Sai
Câu 3 :

Sô – lô – khốp đã từng làm các công việc nào?

 • A.

  Đập đá

 • B.

  Khuân vác

 • C.

  Kế toán

 • D.

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Sô – lô – khốp trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô năm bao nhiêu?

 • A.

  1931

 • B.

  1932

 • C.

  1933

 • D.

  1934

Câu 5 :

Năm 1965, Sô – lô – khốp đã được trao tặng giải thưởng gì?

 • A.

  Giải thưởng Nô-ben về hòa bình

 • B.

  Giải thưởng Nô-ben về kinh tế

 • C.

  Giải thưởng Nô-ben về văn học

 • D.

  Giải thưởng Nô-ben về y học

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Sô – lô – khốp?

 • A.

  Ngày đẹp trời

 • B.

  Truyện Sông Đông

 • C.

  Thảo nguyên xanh

 • D.

  Sông Đông êm đềm

Câu 7 :

Năm 21 tuổi, Sô-lô-khốp đã in hai tập truyện ngắn. Đó là hai tập truyện nào?

 • A.

  Truyện sông ĐôngSố phận con người

 • B.

  Thảo nguyên xanhSố phận con người

 • C.

  Truyện sông ĐôngThảo nguyên xanh

 • D.

  Thảo nguyên xanhĐất vỡ hoang

Câu 8 :

Tác phẩm Sông Đông êm đềm của Sô-lô-khốp thuộc thể loại nào?

 • A.

  Truyện ngắn

 • B.

  Truyện dài

 • C.

  Kịch

 • D.

  Tiểu thuyết

Câu 9 :

Đáp nào dưới đây không đúng khi nói về phong cách sáng tác của Sô – lô – khốp?

 • A.

  Theo đuổi lối viết sự thật

 • B.

  Sự kết hợp giữa chất bi và hùng; chất sử thi và chất tâm lí

 • C.

  Bám sát các vấn đề về số phận của đất nước và số phận cá nhân

 • D.

  Có khả năng phát hiện các vấn đề, khả năng phân tích tâm lí nhân vật, giọng điệu đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Sô – lô – khốp đúng hay sai?

“Ông là nhà tiểu thuyết có tài, ông được liệt vào hàng các nhà văn lớn nhất thế kỉ XX.”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sô – lô – khốp là nhà văn của nước nào?

 • A.

  Nga

 • B.

  Đức

 • C.

  Pháp

 • D.

  Ý

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sô – lô – khốp là nhà văn Nga.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Sô – lô – khốp đúng hay sai?

“Sô – lô – khốp sinh tại thị trấn Vi-ô-sen-xcai- a thuộc tỉnh Rô-xtốp trên vùng thảo nguyên sông Lena”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Sô – lô – khốp sinh tại thị trấn Vi-ô-sen-xcai- a thuộc tỉnh Rô-xtốp trên vùng thảo nguyên sông Đông.

Câu 3 :

Sô – lô – khốp đã từng làm các công việc nào?

 • A.

  Đập đá

 • B.

  Khuân vác

 • C.

  Kế toán

 • D.

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cuối năm 1922, Sô-lô-khốp đến Mát-xcơ-va, làm nhiều nghề để kiếm sống như: đập đá, khuân vác, kế toán.

Câu 4 :

Sô – lô – khốp trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô năm bao nhiêu?

 • A.

  1931

 • B.

  1932

 • C.

  1933

 • D.

  1934

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sô – lô – khốp trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1932.

Câu 5 :

Năm 1965, Sô – lô – khốp đã được trao tặng giải thưởng gì?

 • A.

  Giải thưởng Nô-ben về hòa bình

 • B.

  Giải thưởng Nô-ben về kinh tế

 • C.

  Giải thưởng Nô-ben về văn học

 • D.

  Giải thưởng Nô-ben về y học

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1965, Sô – lô – khốp vinh dự được nhận Giải thưởng Nô-ben về văn học.

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Sô – lô – khốp?

 • A.

  Ngày đẹp trời

 • B.

  Truyện Sông Đông

 • C.

  Thảo nguyên xanh

 • D.

  Sông Đông êm đềm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm chính:

- Truyện Sông Đông

- Thảo nguyên xanh

- Sông Đông êm đềm

- Đất vỡ hoang

- Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc

- Số phận con người

Câu 7 :

Năm 21 tuổi, Sô-lô-khốp đã in hai tập truyện ngắn. Đó là hai tập truyện nào?

 • A.

  Truyện sông ĐôngSố phận con người

 • B.

  Thảo nguyên xanhSố phận con người

 • C.

  Truyện sông ĐôngThảo nguyên xanh

 • D.

  Thảo nguyên xanhĐất vỡ hoang

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 21 tuổi, ông đã in hai tập truyện ngắn là Truyện sông ĐôngThảo nguyên xanh

Câu 8 :

Tác phẩm Sông Đông êm đềm của Sô-lô-khốp thuộc thể loại nào?

 • A.

  Truyện ngắn

 • B.

  Truyện dài

 • C.

  Kịch

 • D.

  Tiểu thuyết

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Sông Đông êm đềm (1925)

Câu 9 :

Đáp nào dưới đây không đúng khi nói về phong cách sáng tác của Sô – lô – khốp?

 • A.

  Theo đuổi lối viết sự thật

 • B.

  Sự kết hợp giữa chất bi và hùng; chất sử thi và chất tâm lí

 • C.

  Bám sát các vấn đề về số phận của đất nước và số phận cá nhân

 • D.

  Có khả năng phát hiện các vấn đề, khả năng phân tích tâm lí nhân vật, giọng điệu đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật của Sô-lô-khốp:

Ông theo đuổi lối viết đúng với sự thật; kết hợp giữa chất bi và hùng, chất sử thi và tâm lí, bám sát các vấn đề số phận đất nước và số phận cá nhân.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Sô – lô – khốp đúng hay sai?

“Ông là nhà tiểu thuyết có tài, ông được liệt vào hàng các nhà văn lớn nhất thế kỉ XX.”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Sô – lô – khốp là nhà tiểu thuyết có tài, ông được liệt vào hàng các nhà văn lớn nhất thế kỉ XX.