Trắc nghiệm Vài nét về Lỗ Tấn Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Quê hương của Lỗ Tấn:

 • A.

  Phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc

 • B.

  Phủ Thiệu Hưng, tỉnh Trùng Khánh, miền Đông Nam Trung Quốc

 • C.

  Phủ Thiệu Hưng, tỉnh Hồ Bắc, miền Đông Nam Trung Quốc

 • D.

  Phủ Thiệu Hưng, tỉnh Quảng Đông, miền Đông Nam Trung Quốc

Câu 2 :

Bút danh Lỗ Tấn của tác giả có ý nghĩa:

 • A.

  Ghép từ họ cha và chữ Tấn hành

 • B.

  Ghép từ họ mẹ và chữ Tấn hành

 • C.

  Ghép từ họ của cha và họ của mẹ

 • D.

  Ghép từ tên quê hương của ông

Câu 3 :

Cha Lỗ Tấn lâm bệnh và qua đời khi tác giả bao nhiêu tuổi?

 • A.

  11 tuổi

 • B.

  12 tuổi

 • C.

  13 tuổi

 • D.

  14 tuổi

Câu 4 :

Vì sao Lỗ Tấn muốn theo học nghề thuốc?

 • A.

  Năm 13 tuổi, chứng kiến mẹ lâm bệnh nhưng vì không có thuốc chữa mà chết

 • B.

  Năm 13 tuổi, chứng kiến cảnh cha lâm bệnh nhưng vì không có thuốc chữa mà chết

 • C.

  Năm 13 tuổi, chứng kiến cảnh ông nội lâm bệnh nhưng vì không có thuốc chữa mà chết

 • D.

  Năm 13 tuổi, chứng kiến cảnh bà nội lâm bệnh nhưng vì không có thuốc chữa mà chết

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Lỗ Tấn đúng hay sai?

“Lỗ Tấn đổi chí hướng khi một lần ông chứng kiến một người Trung Quốc bị giết vì làm gián điệp cho Nga”.

Đúng
Sai
Câu 6 :

Lỗ Tấn đã từng theo học nghề thuốc ở ngôi trường nào?

 • A.

  Trường Đại học Y khoa Tiên Đài

 • B.

  Trường Đại học Y khoa Chiết Giang

 • C.

  Trường Cao đẳng Y khoa Tiên Đài

 • D.

  Trường Cao đẳng Y khoa Chiết Giang

Câu 7 :

Các sáng tác văn chương của Lỗ Tấn nhằm mục đích gì?

 • A.

  Dùng ngòi bút để phanh phui các “căn bệnh tinh thần” của người Trung Quốc

 • B.

  Kêu gọi mọi người tìm phương thuốc chữa chạy, không “ngủ say trong cái nhà hộp bằng sắt không có cửa sổ

 • C.

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D.

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 8 :

Quan điểm sáng tác của Lỗ Tấn:

 • A.

  Đặt nhiều sự quan tâm vào các giai đoạn lịch sử, đưa ra những vấn đề mang tính sử thi. Văn học phải có những tác phẩm khắc họa những bước đi của thời đại.

 • B.

  “Hát cho đồng bào mình nghe những bài hát lạc điệu của chính họ, chỉ cho họ thấy những bước đi sai nhịp trên con đường tiến về tương lai”

 • C.

  Viết nhưng áng văn xuôi đơn giản và trung thực về con người

 • D.

  Đề cao những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống của người Trung Quốc

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Lỗ Tấn:

 • A.

  Gào thét

 • B.

  Bàng hoàng

 • C.

  AQ chính chuyện

 • D.

  Con nai đen

Câu 10 :

Người Việt Nam đầu tiên đọc Lỗ Tấn là:

 • A.

  Bác Hồ

 • B.

  Tố Hữu

 • C.

  Nguyễn Khoa Điềm

 • D.

  Nguyễn Thi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Quê hương của Lỗ Tấn:

 • A.

  Phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc

 • B.

  Phủ Thiệu Hưng, tỉnh Trùng Khánh, miền Đông Nam Trung Quốc

 • C.

  Phủ Thiệu Hưng, tỉnh Hồ Bắc, miền Đông Nam Trung Quốc

 • D.

  Phủ Thiệu Hưng, tỉnh Quảng Đông, miền Đông Nam Trung Quốc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quê hương của Lỗ Tấn ở Phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc.

Câu 2 :

Bút danh Lỗ Tấn của tác giả có ý nghĩa:

 • A.

  Ghép từ họ cha và chữ Tấn hành

 • B.

  Ghép từ họ mẹ và chữ Tấn hành

 • C.

  Ghép từ họ của cha và họ của mẹ

 • D.

  Ghép từ tên quê hương của ông

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bút danh Lỗ Tấn ghép từ họ mẹ (bà Lỗ Thụy) và chữ Tấn hành, nghĩa là Đi nhanh lên

Câu 3 :

Cha Lỗ Tấn lâm bệnh và qua đời khi tác giả bao nhiêu tuổi?

 • A.

  11 tuổi

 • B.

  12 tuổi

 • C.

  13 tuổi

 • D.

  14 tuổi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cha Lỗ Tấn mất năm ông 13 tuổi.

Câu 4 :

Vì sao Lỗ Tấn muốn theo học nghề thuốc?

 • A.

  Năm 13 tuổi, chứng kiến mẹ lâm bệnh nhưng vì không có thuốc chữa mà chết

 • B.

  Năm 13 tuổi, chứng kiến cảnh cha lâm bệnh nhưng vì không có thuốc chữa mà chết

 • C.

  Năm 13 tuổi, chứng kiến cảnh ông nội lâm bệnh nhưng vì không có thuốc chữa mà chết

 • D.

  Năm 13 tuổi, chứng kiến cảnh bà nội lâm bệnh nhưng vì không có thuốc chữa mà chết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 13 tuổi, chứng kiến cảnh người cha lâm bệnh, vì không có thuốc mà chết, Lỗ Tấn ôm ấp nguyện vọng học nghề thuốc để chữa bệnh cho người nghèo, ốm mà không có thuốc, chết vì ngu dốt và mê tín,…như cha mình.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Lỗ Tấn đúng hay sai?

“Lỗ Tấn đổi chí hướng khi một lần ông chứng kiến một người Trung Quốc bị giết vì làm gián điệp cho Nga”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Lỗ Tấn đổi chí hướng nhân một lần ông xem phim thấy những người Trung Quốc hăm hở đi xem quân Nhật chém một người Trung Quốc làm gián điệp cho Nga. Ông giật mình nhận ra rằng: “chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần”

=> Ông chuyển sang làm văn nghệ.

Câu 6 :

Lỗ Tấn đã từng theo học nghề thuốc ở ngôi trường nào?

 • A.

  Trường Đại học Y khoa Tiên Đài

 • B.

  Trường Đại học Y khoa Chiết Giang

 • C.

  Trường Cao đẳng Y khoa Tiên Đài

 • D.

  Trường Cao đẳng Y khoa Chiết Giang

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi đang theo học tại Trường Cao đẳng Y khoa Tiên Đài, Lỗ Tấn đột ngột thay đổi chí hướng. Ông chuyển sang làm văn nghệ, ông nhận ra rằng “ Chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần”.

Câu 7 :

Các sáng tác văn chương của Lỗ Tấn nhằm mục đích gì?

 • A.

  Dùng ngòi bút để phanh phui các “căn bệnh tinh thần” của người Trung Quốc

 • B.

  Kêu gọi mọi người tìm phương thuốc chữa chạy, không “ngủ say trong cái nhà hộp bằng sắt không có cửa sổ

 • C.

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D.

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mục đích sáng tác của Lỗ Tấn: Dùng ngòi bút để phanh phui các “căn bệnh tinh thần” và kêu gọi mọi người tìm phương thuốc chữa chạy, không được “ngủ say trong cái hộp bằng sắt không có cửa sổ”.

Câu 8 :

Quan điểm sáng tác của Lỗ Tấn:

 • A.

  Đặt nhiều sự quan tâm vào các giai đoạn lịch sử, đưa ra những vấn đề mang tính sử thi. Văn học phải có những tác phẩm khắc họa những bước đi của thời đại.

 • B.

  “Hát cho đồng bào mình nghe những bài hát lạc điệu của chính họ, chỉ cho họ thấy những bước đi sai nhịp trên con đường tiến về tương lai”

 • C.

  Viết nhưng áng văn xuôi đơn giản và trung thực về con người

 • D.

  Đề cao những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống của người Trung Quốc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quan điểm sáng tác: Ông đã hát cho đồng bào mình nghe bài hát lạc điệu của chính họ, chỉ cho họ thấy những bước đi sai nhịp trên con đường tiến về tương lai. Các tác phẩm của ông đều tập trung phê phán các căn bệnh tinh thần khiến cho quốc dân mê muội tự thỏa mãn. Chủ đề “phê phán quốc dân tính” trong sáng tác của ông trở nên thấm thía, sâu sắc hơn.

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Lỗ Tấn:

 • A.

  Gào thét

 • B.

  Bàng hoàng

 • C.

  AQ chính chuyện

 • D.

  Con nai đen

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm chính: Gào thét, Bàng hoàng, Chuyện cũ viết lại, AQ chính chuyện,…

Câu 10 :

Người Việt Nam đầu tiên đọc Lỗ Tấn là:

 • A.

  Bác Hồ

 • B.

  Tố Hữu

 • C.

  Nguyễn Khoa Điềm

 • D.

  Nguyễn Thi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bác Hồ là người Việt Nam đầu tiên đọc Lỗ Tấn. Ngay từ tuổ thanh niên, Người đã “thích đọc Lỗ Tấn bằng tiếng Trung Quốc” và trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, không chỉ một lần người nêu tên Lỗ Tấn.