Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1


a) Tìm ba bội của -5;

Đề bài

a) Tìm ba bội của \(-5;\)

b) Tìm các ước của \(-10.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Ta nhân \(-5\) lần lượt với \(2;3;4\) để được 3 bội của \(-5\)

b) Ta chia  \(-10\) lần lượt cho các số \(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10\) để được các ước của \(-10\) từ đó lấy thêm các ước là số đối của các ước vừa tìm được.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \((-5) . 2 = -10 ; (-5) . 3 = -15 ; (-5) . 4 = -20\)

Suy ra ba bội của \(-5\) là \(-10; -15; -20\)

b) Chia \(-10\) lần lượt cho các số \(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10.\) Ta thấy \(-10\) chia hết cho \(1;2;5;10\) và các số đối của các số trên là \(-1; -2; -5; -10\) 

Suy ra \(Ư(-10) = \{1;2;5;10;-1;-2;-5;-10\}\)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 48 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí