Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Viết tập hợp các ước của -6

Bài 2. Tìm \(n ∈\mathbb Z\) sao cho 3n chia hết cho \(n – 1\)

Bài 3. Chứng tỏ rằng \(\overline {ab}  - \overline {ba} \) chia hết cho 9

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

Bài 1. Tập hợp các ước của – 6 là : \(\{-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6\}\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Ta tách \(3n = 3n – 3 + 3 = 3(n – 1) + 3\)

\(3n \;⋮\;  (n – 1)\) khi 3 là bội của \(n – 1\)

Lời giải chi tiết:

Bài 2. Ta có: \(3n = 3n – 3 + 3 = 3(n – 1) + 3\)

\(3n \;⋮\;  (n – 1)\) khi 3 là bội của \(n – 1 ⇒  n – 1 ∈ \{±1; ± 3\}\).

\(⇒ n ∈ \{2, 0, 4, -2\}\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

\(\overline {ab}  = 10a + b;\overline {ba}  = 10b + a\)

Lời giải chi tiết:

Bài 3. \(\overline {ab}  = 10a + b;\overline {ba}  = 10b + a\)

Vậy :

\(\eqalign{  \overline {ab}  - \overline {ba} & = (10a + b) - (10b + a) \cr&= 10a + b + 10b - a \cr&= 9a - 9b  \cr  &  = 9(a - b) \vdots 9 \cr} \)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.