Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1


Viết các số 6, -6 thành tích của hai số nguyên.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1.

Viết các số \(6, -6\) thành tích của hai số nguyên. 

Phương pháp giải:

Tìm hai số nguyên có tích bằng \(6,\) từ đó suy ra hai số nguyên có tích bằng \(-6\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(6 = 1 . 6\)\( = 2 . 3\)\( = (-1) . (-6)\)\( = (-2) . (-3)\) 

\(- 6 = 1 . (-6)\)\( = (-1) . 6 \)\(= 2 . (-3)\)\( = (-2) . 3\) 

Câu hỏi 2.

Cho hai số tự nhiên \(a, b\) với \(b ≠ 0.\) Khi nào thì ta nói \(a\) chia hết cho \(b \,(a \,⋮\, b) ?\) 

Lời giải chi tiết:

Ta nói \(a\) chia hết cho \(b\) nếu có số nguyên \(q\) sao cho \(a = b . q\)

Câu hỏi 3.

Tìm hai bội và hai ước của \(6.\) 

Phương pháp giải:

- Ta nhân 6 với hai số nguyên bất kì sẽ thu được hai bội của \(6.\)

- Ta chia \(6\) lần lượt cho \(1;2;3;4;5;6\) để tìm các ước nguyên dương của \(6.\) Từ đó có thể lấy các ước nguyên âm là số đối của các ước vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

- Hai bội của \(6\) là \(-12\) và \(18\)

- Hai ước của \(6\) là \(2\) và \(-3\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 62 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí