Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm các bội của -13 lớn hơn -27 và nhỏ hơn 59

Bài 2. Viết tập hợp các ước của -12

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\) sao cho 3x chia hết cho \(x – 1\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Liệt kê các bội của -13 thoả mãn đề bài

Lời giải chi tiết:

Bài 1. Các bội số của -13 thỏa mãn đề bài, đó là:

\(-26, -13, 0, 13, 26, 39\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Liệt kê các ước của -12 thoả mãn đề bài

Lời giải chi tiết:

Bài 2. Tập hợp các ước của -12 là:

\(\{±1, ± 2, ± 3, ±6; ±12\}\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Tách: \(3x = 3x – 3 + 3 = 3(x – 1) + 3\)

Ta có: \(3x\; ⋮\; (x – 1)\) khi \(3 \;⋮ \;(x – 1)\)

Lời giải chi tiết:

Bài 3. Ta có: \(3x = 3x – 3 + 3 = 3(x – 1) + 3\)

\(3x\; ⋮\; (x – 1)\) khi \(3 \;⋮ \;(x – 1) ⇒ x – 1 ∈ \{±1; ±3\}\)

\(⇒ x ∈ \{2, 0, 4, -2\}\).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài