Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 kết nối tri thức Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 SGK To..

Toán lớp 3 trang 70 - Gấp một số lên một số lần - SGK Kết nối tri thức


Số ? Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con . Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn thêm vào số đã cho 8 đơn vị ta cộng số đó với 8.

- Muốn gấp một số lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn thêm vào số đã cho một số đơn vị ta cộng số đó với số đơn vị.

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải:

Để tìm tuổi bố ta lấy tuổi con nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Năm nay tuổi bố là

9 x 4 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Luyện tập

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đ, S?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả các phép tính.

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.

Bước 2: Nếu trường hợp đúng ghi Đ, trường hợp sai ghi S.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?

Phương pháp giải:

Số cái ghế Nam cần xếp = Số cái ghế xếp ở mỗi bàn x số cái bàn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bàn: 2 cái ghế

9 cái bàn: ... cái ghế?

Bài giải

Nam cần xếp số cái ghế là

2 x 9 = 18 (cái ghế)

Đáp số: 18 cái ghế

Bài 4

Tìm đường đi qua mê cung để tới tòa thành theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện tính kết quả các phép tính.

Bước 2: Xác định đường đi theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Lời giải chi tiết:

23 x 2 = 46                          15 x 3 = 45

45 + 7 = 52                          75 – 20 = 55

16 x 2 = 32                          75 – 45 = 30

9 x 5 = 45                            75 – 30 = 45

Vậy đường đi tới tòa thành như sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm