Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 kết nối tri thức Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 SGK To..

Toán lớp 3 trang 73 - Phép chia hết, phép chia có dư - SGK Kết nối tri thức


Tính. Cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia hết ? Chọn số dư của mỗi phép chia dưới đây. Rô-bốt chia 56 con cá vào các rổ, mỗi rổ 8 con cá.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia hết ? Cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia có dư?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép chia rồi kết luận cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia hết, cách chia nào cho ta phép chia có dư.

Lời giải chi tiết:

Vậy cách chia táo của bạn nam cho ta phép chia hết, cách chia táo của Rô-bốt và bạn nữ cho ta phép chia có dư.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

a) Tính.

b) Chậu cây nào ở câu a ghi phép chia có số dư là 3?

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép chia rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Dựa vào kết quả ở câu a để tìm chậu cây ghi phép chia có số dư là 3.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Dựa vào phép chia ở câu a ta thấy chậu cây B ghi phép chia có số dư là 3.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chọn số dư của mỗi phép chia dưới đây.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia rồi nối số mỗi phép tính với số dư tương ứng.

Lời giải chi tiết:

17 : 2 = 8 (dư 1)                     41 : 6 = 6 (dư 5)

19 : 7 = 2 (dư 5)                     19 : 5 = 3 (dư 4)

34 : 6 = 5 (dư 4)                     16 : 6 = 2 (dư 4)

Ta nối như sau:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Rô-bốt chia 56 con cá vào các rổ, mỗi rổ 8 con cá. Hỏi Rô-bốt chia được bao nhiêu rổ cá như vậy?

Phương pháp giải:

Số rổ cá Rô-bốt chia được = Số con ca Rô-bốt có : Số rổ cá

Lời giải chi tiết:

8 con cá: 1 rổ

56 con cá: ... rổ?

Bài giải

Rô-bốt chia được số rổ cá là

56 : 8 = 7 (rổ cá)

Đáp số: 7 rổ cá


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay