Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 kết nối tri thức Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung SGK Toán lớp 3 - Kết nối tr..

Toán lớp 3 trang 14 - Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 - SGK Kết nối tri thức


Số? Có 18 học sinh ngồi vào các bàn học, mỗi bàn 2 bạn. Trong ngày hội đấu vật đầu xuân có 10 cặp đô vật. Rô-bốt sẽ hái hết những quả bưởi rồi cho vào các sọt

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 2 đơn vị hoặc đếm lùi 2 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Có 18 học sinh ngồi vào các bàn học, mỗi bàn 2 bạn. Hỏi có bao nhiêu bàn học như vậy?

Phương pháp giải:

Số bàn học = Số học sinh có tất cả : Số học sinh của mỗi bàn

Lời giải chi tiết:

Có số bàn học là

18 : 2 = 9 (bàn học)

Đáp số: 9 bàn học

Bài 5

Trong ngày hội đấu vật đầu xuân có 10 cặp đô vật tham gia thi đấu. Hỏi có bao nhiêu đô vật tham gia thi đấu?

Phương pháp giải:

Số đô vật tham gia thi đấu = Số cặp đô vật x 2

Lời giải chi tiết:

Số đô vật tham gia thi đấu là

10 x 2 = 20 (đô vật)

Đáp số: 20 đô vật

Luyện tập 2

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Rô-bốt sẽ hái hết những quả bưởi rồi cho vào các sọt (như hình vẽ). Hỏi:

a) Sọt nào sẽ có nhiều bưởi nhất?

b) Sọt nào sẽ có ít bưởi nhất?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả các phép tính để xác định mỗi quả bưởi được xếp vào sọt nào.

Bước 2: So sánh số quả bưởi trong các sọt và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ta có 5 x 1 = 5                       5 x 2 = 10

          50 : 5 = 10                    25 : 5 = 5

          2 x 5 = 10                     20 : 5 = 4

Vậy sọt ghi số 10 có 3 quả bưởi.

Sọt ghi số 5 có 2 quả bưởi.

Sọt ghi số 4 có 1 quả bưởi.

a) Sọt ghi số 10 sẽ có nhiều bưởi nhất.

b) Sọt ghi số 4 sẽ có ít bưởi nhất.

Bài 3

>, <, = ?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả phép tính ở hai vế.

Bước 2: So sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Cửa hàng có 50 kg gạo nếp. Người ta chia đều số gạo nếp đó vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Phương pháp giải:

Số kg của mỗi túi = Số kg gạo nếp cửa hàng có : Số túi gạo nếp

Lời giải chi tiết:

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo nếp là

50 : 5 = 10 (túi)

Đáp số: 10 túi


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm