Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 kết nối tri thức Chủ đề 8: Các số đến 10 000 - SGK Toán lớp 3 Kết nối tr..

Toán lớp 3 trang 15 - Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm - SGK Kết nối tri thức


Làm tròn các số 2 864, 3 058 và 4 315 đến hàng chục, hàng trăm. Rô-bốt, Việt và Mai cùng ghé thăm một trang trại, Rô-bốt đếm được có 1 242 con gà

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Làm tròn các số 2 864, 3 058 và 4 315 đến hàng chục, hàng trăm.

Phương pháp giải:

- Khi làm tròn số lên đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

- Làm tròn đến hàng chục

- Làm tròn đến hàng trăm

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Rô-bốt, Việt và Mai cùng ghé thăm một trang trại, Rô-bốt đếm được có 1 242 con gà. Khi làm tròn số đến hàng chục:

Mai nói: “Trang trại có khoảng 1 240 con gà”.

Việt nói: “Trang trại có khoảng 1 250 con gà”.

Theo em, bạn nào nói đúng?

Phương pháp giải:

- Áp dụng cách làm tròn đến hàng chục rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

- Khi làm tròn số lên đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy bạn Mai nói đúng.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Trong thư viện có 6 745 cuốn sách. Hỏi mỗi bạn đã làm tròn số sách đó đến hàng nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và áp dụng lý thuyết làm tròn đến hàng chục, hàng trăm rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải chi tiết:

- Bạn nam nói trong thư viện có khoảng 6 750 cuốn sách. Bạn nam đã làm tròn số sách đến hàng chục.

- Bạn nữ nói trong thư viện có khoảng 6 700 cuốn sách. Bạn nữ đã làm tròn số sách đến hàng trăm.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Quan sát các máy “làm tròn số” rồi tìm số thích hợp với máy cuối cùng.

Phương pháp giải:

-Quan sát ta thấy các số được làm tròn đến hàng trăm. Từ đó em làm tròn số 4 516 đến hàng trăm.

- Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Quan sát ta thấy các số được làm tròn đến hàng trăm. 

Vậy số 4516 làm tròn đến hàng trăm được số 4500.

 


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay