Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 kết nối tri thức Chủ đề 3: Làm quen với hình phẳng, hình khối SGK Toán l..

Toán lớp 3 trang 50 - Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng - SGK Kết nối tri thức


Đ, S? Trong hình bên: a) Tìm ba điểm thẳng hàng. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Bài 1

Đ, S ?

Phương pháp giải:

Phương pháp giải

Quan sát hình vẽ rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) M nằm giữa 2 điểm A và B.

MA = MB = 3cm

Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ghi Đ.

b) Ba điểm B, N, C thẳng hàng.

  N là điểm ở giữa hai điểm B và C.  Ghi Đ.

c) Ta có BN > NC (3m > 2cm)

N không là trung điểm của đoạn thẳng BC. Ghi S.

d) Ba điểm M, B, N không thẳng hàng

Nên B không là điểm ở giữa hai điểm M và N. Ghi S.

Bài 2

Trong hình bên:

a) Tìm ba điểm thẳng hàng.

b) Điểm H ở giữa hai điểm nào?

c) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) A, H, B là ba điểm thẳng hàng.

C, K, D là ba điểm thẳng hàng.

H, M, K là ba điểm thẳng hàng.

b) Điểm H ở giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M ở giữa hai điểm H và K

Và HM = MK (đều có độ dài bằng 4 ô vuông)

Nên điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK.

Bài 3

Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để chỉ ra trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD.

Lời giải chi tiết:

- Ta thấy H là điểm ở giữa 2 điểm A và C.

AH = HC (đều có độ dài bằng 6 ô vuông)

Nên H là trung điểm của đoạn thẳng AC.

 

- Ta thấy G là điểm ở giữa 2 điểm B và D.

GB = GD (đều có độ dài bằng 4 ô vuông)

Nên G là trung điểm của đoạn thẳng BD.

Luyện tập

Bài 1

Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi:

a) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không?

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC hay không?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định độ dài của các đoạn thẳng MA, MB, BA, BC rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) M là điểm ở giữa 2 điểm A và B.

AM = MB (cùng bằng 3 cm)

Nên điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Ta có AB < BC (6cm < 7cm)

Nên điểm B không là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Bài 2

Xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.

Lời giải chi tiết:

- Ta có I là điểm ở giữa hai điểm M và N.

MI = IN (cùng bằng 2 ô vuông)

Nên I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

 

- Ta có K là điểm ở giữa hai điểm N và P.

NK = KP (cùng bằng 4 ô vuông)

Nên K là trung điểm của đoạn thẳng NP.

Bài 3

Quan sát tranh rồi trả lời:

Cào cào cần nhảy thêm mấy bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB?

Phương pháp giải:

Đoạn thẳng AB chia thành 8 đoạn bằng nhau ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.

Quan sát tranh để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng AB chia thành 8 đoạn bằng nhau ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.

Cào cào đang ở bước nhảy thứ hai.

Vậy cào cào cần nhảy thêm 2 bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài 4

Việt có một đoạn dây dài 20 cm. Nếu Việt không dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét thì bạn ấy làm như thế nào để cắt được một đoạn dây có độ dài 10 cm từ đoạn dây ban đầu.

Phương pháp giải:

Bước 1: Ta có thể gập sợi dây làm đôi để tìm trung điểm của đoạn dây.

Bước 2: Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm.

Lời giải chi tiết:

- Gập sợi dây làm đôi sao cho hai đầu đoạn dây trùng với nhau. Từ đó ta xác định được trung điểm của sợ dây ban đầu.

- Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm ta được 2 đoạn dây có độ dài 10 cm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm