Lý thuyết: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng - SGK Kết nối tri thức


A, B, C là ba điểm thẳng hàng. B là điểm ở giữa hai điểm A và C.

a) Điểm ở giữa

b) Trung điểm của đoạn thẳng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay