Lý thuyết: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm - SGK Kết nối tri thức


Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5 ...

a) Làm tròn số đến hàng chục

Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

b) Làm tròn số đến hàng trăm

Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay