Lý thuyết: Gấp một số lên một số lần - SGK Kết nối tri thức


Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần

Ví dụ: Việt có 6 quả táo. Số táo của Mai gấp 4 lần số táo của Việt. Hỏi Mai có bao nhiêu quả táo?

Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay