Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson Three trang 62 Family and Friends


1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and sing. 3. Sing and do.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe  và chỉ. Lặp lại.)Phương pháp giải:

wash the car : rửa xe

brush my hair : chải đầu

take photos : chụp hình

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)Bài 3

3. Sing and do.

(Nghe và làm theo.)

Getting ready for the party! (Chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc!)

I’m getting ready for the party. (Tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc.)

My cousin is coming, too. (Anh em họ của tôi cũng đang đến.)

I’m brushing my hair, (Tôi đang chải đầu,)

I’m wearing a tie. (Tôi đang đeo cà vạt.)

My family has lots to do! (Gia đình tôi còn nhiều việc phải làm!)


Mom’s making cakes for the party. (Mẹ đang làm bánh cho bữa tiệc.)

Dad is washing the car. (Bố đang rửa xe.)

My sister is taking lots of photos. (Chị tôi đang chụp rất nhiều hình.)

How excited we all are! (Tất cả chúng tôi rất hào hứng!)


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Family and Friends - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.