Tiếng Anh lớp 3 Starter Lesson One trang 4 Family and Friends


1. Listen, point and repeat. 2. Listen and read.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Lời giải chi tiết:

1. My name’s Rosy. (Em tên Rosy.)

2. My name’s Tim. (Em tên Tim.)

3. Hello, class. My name’s Miss Jones. (Chào, cả lớp. Cô tên là Jones.)


Bình chọn:
4.8 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Family and Friends - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.