Tiếng Anh lớp 3 Starter Lesson Six trang 9 Family and Friends


1. Listen and point. Repeat. 2. Look and say. 3. Listen and do.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


Sit down. (Ngồi xuống.)

Stand up. (Đứng lên.)

Open your books. (Mở sách ra.)

Close your books. (Đóng sách lại.)

Don’t talk. (Không nói chuyện.)

Bài 2

2. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Sit down, please. (Mời em ngồi xuống.)

Don’t talk, please. (Xin đừng nói chuyện.)

Stand up, please. (Mời em đứng lên.)

Open your books, please. (Mời em mở sách ra.)

Close your books, please. (Mời em đóng sách lại.)

Bài 3

3. Listen and do.

(Nghe và làm theo.)


Bài nghe: 

Sit down, please. (Làm ơn ngồi xuống.)

Don’t talk, please. (Làm ơn không nói chuyện.)

Stand up, please. (Làm ơn đứng lên.)

Close your book, please. (Làm ơn đóng sách lại.)

Open your book, please. (Làm ơn mở sách ra.)


Bình chọn:
4.6 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Family and Friends - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.