Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson Five trang 42 Family and Friends


1. Point and say the words. 2. Listen and read. 3. Read again. Complete the box. 4. Do you like going to a café? What do you like to eat?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Point and say the words.

(Chỉ và đọc các từ.)

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Thu: Let’s look at the menu. I like meat and rice. I like yogurt and apple juice, too, but I don’t like milk.  

(Hãy nhìn vào thực đơn. Tôi thích thịt và cơm. Tôi cũng thích sữa chua và nước ép táo, nhưng tôi không thích sữa.)

Giang: I like yogurt, too. I don’t like apple juice or ice cream, but I like milk and bananas.

(Tôi cũng thích sữa chua. Tôi không thích nước ép táo hay kem, nhưng tôi thích sữa và chuối.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bài 3

3. Read again. Complete the box.

(Đọc lại lần nữa. Hoàn thành bảng).

Lời giải chi tiết:

Câu 4

4. Do you like going to a café? What do you like to eat?

(Bạn có thích đi uống nước không? Bạn thích ăn gì?)


Lời giải chi tiết:

I like going to a café with my friends. I like yogurt and orange juice. I like to eat salad and ice cream.

(Tôi thích đi uống nước với bạn bè. Tôi thích sữa chua và nước cam. Tôi thích ăn rau trộn và kem.)


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Family and Friends - Xem ngay