Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson Three trang 46 Family and Friends


1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and sing. 3. Sing and do.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe  và chỉ. Lặp lại.)

tall (adj): cao

short (adj): thấp, ngắn

thin (adj): gầy, mỏng

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)


Bài 3

3. Sing and do.

(Hát và làm theo.)

My new friend! (Người bạn mới của tôi!)

She has blue eyes. (Cô ấy có đôi mắt xanh.)

She has curly hair. (Cô ấy có mái tóc xoăn.)

She has blue eyes. (Cô ấy có đôi mắt xanh.)

She’s tall. She’s thin. (Cô ấy cao. Cô ấy gầy.)

It’s Alice! (Đó là Alice!)


He has brown eyes. (Anh ấy có đôi mắt nâu.)

He has short hair. (Anh ấy có mái tóc ngắn.)

He has brown eyes. (Anh ấy có đôi mắt nâu.)

He’s tall. He’s thin. (Anh ấy cao. Anh ấy gầy.)

It’s Adam! (Đó là Adam!)


She has brown eyes. (Cô ấy có đôi mắt nâu.)

She has short hair. (Cô ấy có mái tóc ngắn.)

She has brown eyes. (Cô ấy có đôi mắt  nâu)

She’s tall. She’s thin. (Cô ấy cao. Cô ấy gầy.)

It’s Rosy! (Đó là Rosy!)


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Family and Friends - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.