Review - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập phần: Review - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Part 1

You will hear John talking to his friend, Laura, about a movie he watched. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the conversation twice..


( Bạn sẽ nghe John nói chuyện với bạn của anh ấy, Laura, về một bộ phim mà anh ấy đã xem. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C). Bạn sẽ nghe cuộc trò chuyện hai lần ..)

0. John saw......

A. an action movie

B. a comedy.

C. a science fiction movie

1. The name of the movie is.....

A. Watermelon Smile.

B. Watermelon Isle.

C. Fruit Smile.

2. Laura thinks the movie is.....

A. good.

B. awful.

C. funny.

3. John thinks the story was really....

A. boring.

B. exciting.

C. fantastic.

4. The movie was on at.....

A. 7:15 p.m

B. 7:50 p.m.

C. 7.55 p.m.

5. Laura wants to see it......

A. at home.

B. with her friends.

C. at the movie theater

Bài nghe:

Laura: Hi, John

John: Hi, Laura

Laura: What are you up to?

John: I just finished watching a new movie 

Laura: Oh cool. What’s kind of movie?

John: It’s a comedy 

Laura: And what’s it called?

John: It called Watermelon Smile

Laura: Sounds funny. Was it good?

John: Oh yeah, it was

Laura: How is it story?

John: The story short the actress between the Watermelon and his friends. Anyone really exciting

Laura: What time was it on?

John: It was on at 7:50 p.m

Laura: So should I go and see it?

John: Yeah i think so

Tạm dịch:

Laura: Xin chào, John

John: Xin chào, Laura

Laura: Bạn định làm gì?

John: Tôi vừa xem xong một bộ phim mới

Laura: Ồ tuyệt. Loại phim gì?

John: Đó là một bộ phim hài

Laura: Và nó được gọi là gì?

John: Nó được gọi là Nụ cười dưa hấu

Laura: Nghe có vẻ buồn cười. Nó có tốt không?

John: Ồ đúng rồi, nó là

Laura: Câu chuyện thế nào?

John: Câu chuyện ngắn về nữ diễn viên giữa Quả Dưa Hấu và những người bạn của anh ấy. Mọi thứ thực sự thú vị

Laura: Mấy giờ phim chiếu?

John: Vào lúc 7:50 tối

Laura: Vậy tôi có nên đi xem không?

John: Vâng, tôi nghĩ là có

Lời giải chi tiết:

0

A

B

C

1

A

B

C

2

A

B

C

3

A

B

C

4

A

B

C

5

A

B

C

Part 2

Look and read. Choose the correct answer (A, B, or C).

( Nhìn và đọc. Chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)

0. SCARY CASTLE

7 p.m- Oct 31"

Only on Halloween night

You can watch the movie...

A. during October

B. at 7 a.m on Oct 31"

C. on Halloween day

1. ROAD TO  THE CROWN

COMING OUT SOON

This is a movie poster for......

A. a horror.

B. a drama.

C. a comedy.

2. Hi, Mia. Mom bought the DVD of Toby Time so I'm watching it at my house this weekend. Leah is coming over. Do you want lo come too? Let me know. Ella

What should Mia do?

A. tell Ella if she can join her

B. invite some friends to watch Toby Time

C. buy the DVD of Toby Time

3. ELLIE PHANT

AN AWARD-WINNING

ANIMATION FOR ALL

THE FAMILY

What kind of movie is Ellie Phant?

A. science fiction

B. action

C. animated

Lời giải chi tiết:

0

A

B

C

1

A

B

C

2

A

B

C

3

A

B

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.