Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất nào của nước?

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất nào của nước?

Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất nào của nước?

Trả lời:

Qua đó, ta thấy: nước trong suốt, không màu, không mùi và không có vị 

Các bài liên quan