Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Trả lời:

+ Em thấy đường tan trong nước; Muối tan trong nước; Cát không tan trong nước.

Các bài liên quan